Ν' αγαπάς την ευθύνη

"Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω."

Νίκος Καζαντζάκης, Ασκητική

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Μαθαίνω Αγγλικά...

Μαθαίνω την ABC και συγχρόνως τις πρώτες λέξεις του βιβλίου Super Friends που διδάσκεται στην Τρίτη τάξη του Σχολείου μας.

Το video είναι αποτέλεσμα δουλειάς και παρουσίασης της ABC και των πρώτων λέξεων του βιβλίου με μορφή Power Point μέσα στην τάξη, με τη συμμετοχή και συμβολή των μαθητών στην όλη προσπάθεια.