Ν' αγαπάς την ευθύνη

"Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω."

Νίκος Καζαντζάκης, Ασκητική

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024

Εγγραφές μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2024-2025

Οι εγγραφές στην Πρώτη (Α΄) Τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025 πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2024 και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την Διευθύντρια του σχολείου. Φέτος θα εγγραφούν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας (αναζητείται από τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.)

β. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (το έντυπο θα σας δοθεί από τον Διευθυντή του σχολείου)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου. (Προσκομίζεται από το Νηπιαγωγείο)

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Φοίτησης Νηπιαγωγείου το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

Πληροφορίες για τις εγγραφές στην Διευθύντρια του 2ου 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων στο τηλέφωνο 2467307090.

Μανιάκοι, 29 Φεβρουαρίου 2024

Η Δ/ντρια του Σχολείου

Αργυρώ Λάζου

Χωροταξική 2ου 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΝΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρμενοχωρίου 10 Μανιάκοι Τ.Κ 521 00

Περιγραφή

Στο 2ο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Μανιάκων εγγράφονται οι μαθητές που κατοικούν στην περιοχή που ορίζεται από την αρχή της οδού Αρχελάου έως τη διασταύρωσή της με την κάθετη ανώνυμη οδό που την ενώνει με την οδό Φιλίππου (Ζυγή Αρίθμηση),από την οδό Φιλίππου (Ζυγή Αρίθμηση) έως τη διασταύρωσή της με την οδό Δημοσθένους αριστερά (προς Άργος Ορεστικό) έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αριστοτέλους, από την οδό Αριστοτέλους έως τη διασταύρωσή της με την Επαρχιακή οδό Καστοριάς -Νεστορίου (προς το ποτάμι), από την Επαρχιακή οδό Καστοριάς- Νεστορίου έως τη διασταύρωσή της με την ανώνυμη οδό πριν το ξενοδοχείο «Νόστος», όλη η περιοχή κάτω από το δρόμο που χωρίζει τη Νέα Λεύκη (προς το ποτάμι) ,μέχρι την Επαρχιακή οδό Καστοριάς – Κορομηλιάς καθώς και οι μαθητές των τοπικών κοινοτήτων Κορομηλιάς και Λεύκης Καστοριάς.

Σημείωση: «Οι κατοικούντες εκτός σχεδίου πόλεως, εφόσον δεν ορίζεται από την απόφαση χωροταξικής κατανομής, εγγράφουν τα παιδιά τους σε Σχολεία κατόπιν απόφασης της Δ/νσης Π.Ε.Καστοριάς»