Ν' αγαπάς την ευθύνη

"Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω."

Νίκος Καζαντζάκης, Ασκητική

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΑΞΕΩΝ 2009-2010

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΑΞΕΩΝ

1. Τζουμάκα Φωτεινή
ΤΑΞΗ Α'
2. Τηλκερίδου Ιωάννα ΤΑΞΗ Β'
3. Βόλτσης Βασίλειος ΤΑΞΗ Γ'
4. Κυρκοπούλου Μαρία ΤΑΞΗ Δ'
5. Χαραλαμπίδου Αγγελική ΤΑΞΗ Ε'
6. Παπατόλιος Απόστολος ΤΑΞΗ ΣΤ'
7. Παπαδάμος Κωνσταντίνος ΑΓΓΛΙΚΑ
8. Φόρλιακας Στέλιος ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
9. Σμπόνιας Βασίλειος ΟΛΟΗΜΕΡΟ